RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

 

STYRELSEN  från och med 2017-03-15

 

Ordförande:

Lotta Dahm

Björklycke 1

590 47 Vikingstad                                                                                                                                                                      

lotta.dahm@hotmail.com

 

Vice ordförande:

Anne Björling

Pilbacken 1

590 47 Vikingstad                                                                                                         mob. 070-5796866  

anne_bjorling@outlook.com 


Kassör:
Tomas Tollemark
Rappestad Östra Haga
59047 Vikingstad                                                       hem
013 - 21 28 99                    mob. 0736 – 00 76 89
tomas.franzon@gmail.com                                                                                              

 

Sekreterare:

Maria Sohl

Backasandsgatan 13

590 47 Vikingstad                                                                                                          mob. 073-6229461

maria.sohl@gmail.com


Ledamöter:

Johanna Hallin

Rappestad Lovisborg 1

590 47 Vikingstad                                                                                                                                                  

johanna.hallin@live.se


Ann Olsson

Rappestad Mantorp

590 47 Vikingstad                                                      

ann_olsson@hotmail.com

 

Leif Ohlsson

Arnorp Rappestad

590 47 Vikingstad                                                       hem 013 – 805 34                      mob. 0705 - 503974

leif.lilian.ohlsson@gmail.com
 

Suppleanter:

Anne Björling

Pilbacken 1

590 47 Vikingstad                                                                                                         mob. 070-5796866  

anne_bjorling@outlook.com


Magnus Gröntoft

Fågelberg Gård

590 47 Vikingstad                                                       hem 013-804 10                       mob. 0705 - 83 65 66                                                              

magnus.grontoft@telia.com