Föreningen har för närvarande 234 betalande medlemmar.
Vi hoppas att alla vill betala medlemsavgiften.
 Enskild medlem 100 kr/ år och för hela familjen 150 kr / år. 

Medlemsavgift 2016 vid familj namnge alla.


Telefon:
Namn:
Plusgirio: 4 6 9 9 2 3 9 - 2