Lite Gammalt

Visste ni att Rappestad haft ett ett folkdanslag på 20- och 30-talet.

Så har såg Jordbrukarnas Ungdomsförbund ut  på  20- och 30-talet.

Det glada 20-talet.

Bilder

Gamla skol- och konfirmationskort

Bilder

 Johan Bergström

Bilder