Gökotta

 

Under några år anordnades gökotta vid Brostorpängen.