Fågelskådning

1998 hade föreningen en kurs i fågelskådning med ledning av Lars Svensson. Kortet är taget nere vid Roxsen.