Rappestads Hembygdsförening bildades den 28 november 1996. Den
är därigenom en av de yngsta föreningarna i kretsen. Vi har ca 300
medlemmar.

Vår ide är att föreningen ska fungera både som hembygdsförening
och byalag.

Målsättningen för vår verksamhet är bl.a. att bidra till kunskapen om
och känslan för hembygden och dess tradition, att vårda miljö och
natur och att dokumentera intressanta föremål, handlingar och
skeenden i bygden. Vi vill arbeta för att skapa möjligheter för folk att
bo kvar i bygden

Ett arbete har påbörjats med att dokumentera gamla föremål
som skänkts till föreningen. Vi har för avsikt att intervjua äldre
personer om gamla tider och gamla foton för att levandegöra bygdens
historia.

En viktig del i vårt arbete är att främja gemenskap och samhörighet
mellan byborna. Vi ordnar familjeträffar, valborgsmässofirande, gökotta,
korvgrillning och liknande arrangemang. Dessutom avser vi att starta olika studiecirklar.

En stor del av Rappestads omnejd är odlad mark. Därför är vi angelägna att värna om
de ängs- och strövområden som finns kvar.
Brostorpsängen med sitt rika hasselbestånd och sina stora ekar är ett exempel på detta.

Rappestad har en ganska ung befolkning med relativt många inflyttade.
Vi vill bidra till att sprida kunskap om och känsla för trakten, så att de kan
göra den nya hembygden till sin. Det är viktigt att återskapa den
här hemkänslan som idag har gått förlorat för så många människor.

Kontaktperson:: Uno Berntsson Tel 013-21 80 00