En gammal karta över Rappestad från slutet av 1700-talet.